Klantverhaal
Hero kindercentra

“Kinderlijk” eenvoudig: heldere, toegankelijke dashboards”

Illustratie
Illustratie

Hero kindercentra optimaliseert management en pedagogische kwaliteit
met geavanceerde dashboards en klantportaal

Hero kindercentra is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Met 85 opvanglocatie biedt Hero kindercentra in Haarlem en Spaarndam passende opvang in de buurt. “Vanuit een lange historie, groot lokaal netwerk, intensieve samenwerkingen met scholen en gedegen pedagogische kennis kan er blijvend ingespeeld worden op ontwikkelingen in de samenleving”.

In lijn met onze aanpak (samen met de klant “speedbootjes” bouwen in plaats van een “olietanker” om sneller te kunnen “bijsturen”) hebben we eerst een dashboards ontwikkeld voor de Cluster Managers. Deze dashboards bevatten financiële en personele informatie die relevant zijn voor een Cluster Manager om dagelijks leiding te kunnen geven. Denk hierbij aan een actueel overzicht van o.a. de omzet, personeelskosten en verzorgingskosten. Maar ook aan formatie, in- en uitstroom en verzuimgegevens. In de doorontwikkeling heeft de afdeling HR heeft een eigen dashboard tot haar beschikking gekregen met detail informatie op het gebied van personeel, verzuim en (bijzonder) verlof. Ook een financieel dashboard met o.a. relevante ratio’s, balans en exploitatie voor het management is ontwikkeld. Koppelingen met AFAS zijn gelegd voor de financiële en personele gegevens, zodat de getoonde informatie in de dashboards altijd actueel is.

“One Portal heeft voor onze organisatie een dashboard ontwikkeld. De samenwerking verliep prima, we kunnen snel schakelen en zij vertaalden onze wensen in een helder dashboard.
Ook als ik nog aanpassingen wil, of inzicht in bepaalde input vanuit ons systeem, is dat snel mogelijk” (Eva van Wissen – van Veen, Manager HRM).

Voor de pedagogische kwaliteit hebben we een dashboard ontwikkeld, zodat Hero kindercentra in staat is om deze kwaliteit te monitoren en bij te sturen waar dat nodig is.
Essentieel voor een kinderopvangorganisatie is inzicht in de beschikbare kindplaatsen (capaciteit), bezetting en bezettingsgraad. Voor Hero kindercentra hebben wij een dashboard ontwikkeld waarin de bezetting helder en overzichtelijk visueel wordt getoond. Gegevens worden automatisch geactualiseerd door de koppeling met Flexkids. Deze (en andere) dashboards zijn via ons platform beschikbaar voor verschillende gebruikersgroepen met passende rechten en autorisaties. Hero kindcentra heeft binnen ons platform een eigen klantportal, in lijn met hun huisstijl. Dit is een mooi voorbeeld hoe de verschillende onderdelen van onze diensten – de fundamentals van ons platform, de diverse integraties en de Power-BI toolkit – samenkomen.