Klantverhaal
IJmond Werkt!

“Voor IJmond werkt! hebben we een financiële rapportage ontwikkeld”

Illustratie
Illustratie

IJmond Werkt! versterkt samenwerking voor maatwerk in arbeidsparticipatie
en innoveert met geavanceerd klantportaal

IJmond Werkt! is een samenwerkingsverband van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. In het bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. ”IJmond Werkt! helpt iedereen vanuit de Participatiewet, die stappen gaat maken naar werk en mee wil doen in onze samenleving, rekening houdend met persoonlijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden.

Niet iedereen wil of kan. Daar zit ook de uitdaging: mensen ondersteunen om weer eigenaar te worden van hun eigen route naar werk. Met het ontvangen van een bijstandsuitkering ga je ook de verplichting aan om je in te zetten om werk te vinden en weer je eigen inkomen te verdienen. Bijstand is een tijdelijke voorziening ter overbrugging naar het vormgeven van nieuw perspectief!”

“Met de betrokken inzet hebben we in relatief korte tijd een grote sprong voorwaarts gemaakt in onze informatievoorziening. Met logische en ook voor onze organisatie behapbare stappen.
Het voorstel bij de aanvang van dit traject om te werken in ‘kleine stapjes’ (‘speedbootjes in plaats van een olietanker’) heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, meer nog dan we verwacht
hadden (Robert Donath – Manager Bedrijfsvoering en Control).

Voor IJmond werkt! hebben we een financiële rapportage ontwikkeld. Deze bestaat o.a. uit een balans, exploitatie- en kengetallenoverzichten. Van groot belang tijdens de implementatie was dat niet alle gebruikers toegang tot alle financiële gegevens mochten hebben. Ons platform biedt de mogelijkheid om verschillende gebruikersgroepen te definiëren en aan hen specifieke autorisaties en rechten toe te kennen. In overleg met IJmond Werkt! hebben
In overleg met IJmond Werkt! hebben we een structuur opzet. Vervolgens gebruikersgroepen met relevante toegang gedefinieerd en gebruikers hieraan gekoppeld. IJmond werkt! heeft binnen ons platform een eigen klantportal, in lijn met hun huisstijl. Hieraan is tevens een dashboard toegevoegd welke door een andere partij is ontwikkeld. Dit is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden en flexibiliteit van ons platform, waarbij we in staat zijn om verschillende functionaliteiten naadloos te integreren en aan te passen aan de specifieke behoeften van onze klanten.