IJmond Werkt!
Innovatie en samenwerking voor maatwerk in arbeidsparticipatie

IJmond Werkt! versterkt samenwerking en innoveert met geavanceerd klantportaal
IJmond Werkt! is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor de uitvoering van de Participatiewet. In het bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. IJmond Werkt! helpt iedereen vanuit de Participatiewet die stappen wil maken naar werk en actief wil deelnemen aan de samenleving, rekening houdend met persoonlijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden.

Illustratie
Illustratie

IJmond Werkt! is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor de uitvoering van de Participatiewet. In het bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. IJmond Werkt! helpt iedereen vanuit de Participatiewet die stappen wil maken naar werk en actief wil deelnemen aan de samenleving, rekening houdend met persoonlijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden.

De uitdaging

IJmond Werkt! stond voor de uitdaging om hun informatievoorziening te verbeteren en een flexibele, veilige en toegankelijke financiële rapportage te ontwikkelen. Dit was essentieel om de verschillende gebruikersgroepen binnen de organisatie te voorzien van relevante informatie zonder de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens in gevaar te brengen.

De oplossing
OnePortal bood een op maat gemaakte oplossing die bestond uit:

  • Financiële rapportage: We ontwikkelden een uitgebreide financiële rapportage, inclusief balans, exploitatie- en kengetallenoverzichten. Deze rapportage stelde IJmond Werkt! in staat om hun financiële gezondheid nauwkeurig te monitoren en bij te sturen waar nodig.
  • Gebruikersbeheer: Ons platform biedt de mogelijkheid om verschillende gebruikersgroepen te definiëren en specifieke autorisaties en rechten toe te kennen. Dit zorgde ervoor dat alleen bevoegde gebruikers toegang hadden tot de relevante financiële gegevens.
  • Geïntegreerd klantportaal: IJmond Werkt! kreeg een eigen klantportaal binnen ons platform, volledig in lijn met hun huisstijl. Dit portaal biedt toegang tot zowel onze financiële rapportage als een door een andere partij ontwikkeld dashboard, wat de flexibiliteit en integratiemogelijkheden van ons platform benadrukt.


Klantervaring:
“Met de betrokken inzet hebben we in relatief korte tijd een grote sprong voorwaarts gemaakt in onze informatievoorziening. Met logische en voor onze organisatie behapbare stappen. Het voorstel bij de aanvang van dit traject om te werken in ‘kleine stapjes’ (‘speedbootjes in plaats van een olietanker’) heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, meer nog dan we verwacht hadden.”
Robert Donath, Manager Bedrijfsvoering en Control.

Resultaten
Dankzij de samenwerking met OnePortal heeft IJmond Werkt! aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd:

  • Verbeterde Informatievoorziening: De nieuwe financiële rapportages bieden nauwkeurige en actuele inzichten in de financiële situatie van de organisatie.
  • Veilige en toegankelijke data: Door het gebruik van gebruikersgroepen en specifieke autorisaties blijft de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd.
  • Flexibiliteit en integratie: Het klantportaal biedt een naadloze integratie van verschillende functionaliteiten, wat bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

 

Conclusie

IJmond Werkt! heeft dankzij OnePortal nu toegang tot een geavanceerd klantportaal dat hun informatievoorziening en bedrijfsvoering aanzienlijk heeft verbeterd. Dit succesverhaal is een voorbeeld van hoe OnePortal organisaties helpt om data optimaal te benutten, processen te automatiseren en de algehele efficiëntie te verhogen.

Benieuwd hoe OnePortal jouw organisatie kan transformeren?
Ontdek meer over onze oplossingen en diensten.